Tietosuoja- / rekisteriseloste

Tämä on Autokoulu Safiiri Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.5.2018, viimeisin muutos 12.4.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Autokoulu Safiiri Oy, Kaupinkalliontie 7, 02100 Espoo

puh. 040 847 1000

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Siim Männik / siim.mannik@epicautokoulu.fi

3. Rekisterin nimi

Autokoulu Safiirin asiakas- / markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen, sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Tietoja käytetään myös mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille, viestinnän välitystietoja kuitenkin vain asiakkaan suostumuksen nojalla. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Käytämme tietoja myös kehittääksemme palveluistamme entistä parempia.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

– Nimi

– Henkilötunnus

– Puhelinnumero

– Sähköpostiosoite

– Opetus- ja tutkintotiedot

– Laskutustiedot

– Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

– Yhteydenotot ja palautteet

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. palvelujen tilausten yhteydessä tai sivuston lomakekentistä.

7. Evästeet

Käyttämällä sivustoa, hyväksyt sivustolla käytettävät evästeet – myös kolmannen osapuolen evästeet. Kolmannen osapuolen käyttämät evästeet ovat peräisin muilta organisaatioilta, joiden palveluita verkkosivusto käyttää (kuten esimerkiksi Google, Facebook)

Evästeiden avulla automaattisesti kerättyjen tietojen osalta käyttäjä voi vaikuttaa kerättäviin tietoihin seuraavin keinoin:

Google Analytics käytön estäminen

Käyttäjä voi estää tietojen käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan. Lisäosa estää verkkosivustoilla käynnissä olevaa Google Analyitcsin JavaScriptia jakamasta sivuston käyntitietoja.

Evästeiden käytön estäminen

Käyttäjä voi estää evästeen selaimen asetuksista. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluiden toiminnallisuuteen.

Sivuston yksityinen selaus

Yksityisellä selauksella käyttäjä voi selata sivustoja niin ettei käytetyistä sivuista tallenneta tietoja evästeiden avulla.

8. Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuunottamatta verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi). Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Lisätietoa tietosuojasta saat asiakaspalvelustamme.