Pilot 3.0 – Henkilöautokurssi

Autokoulu Safiirille on myönnetty ainutlaatuinen kokeilulupa täysin uudesta autokoulumallista.

Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafi sekä Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) on myöntänyt Autokoulu Safiirille  ja Kirkkonummen autokoululle kokeiluluvan koskien teoria- ja ajotuntien pitämistä autokoulussa. Se on ainoa laatuaan!

Teoriaopiskelun voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta, silloin kun oppilaalla  itsellään on paras aika opiskeluun. Ajotuntien lukumäärää ei ole määritelty. Tutkintoon pääsemisen edellytykset oppilas ja kouluttaja arvioivat yhdessä.

Opiskelussa käytetään tätä koulutusohjelmaa varten kehitettyä web- / mobiilipohjaista oppimisympäristöä sekä ajosimulaattoreita. Digitalisaation hyväksi havaitut ominaisuudet ovat tulleet osaksi nykyaikaista autokoulua.

Kokeilun aikana oppilas maksaa vain tarvitsemistaan ajotunneista. Lopullinen ajokortin hinta  muodostuu tarvittavista ajotuntien määristä.

Aloituspaketti sisältää
Muut kustannukset
Ajokorttiluvan hakeminen Trafilta

 

ilmoittaudu_ban2