Pilot 3.0 – Henkilöautokurssi

Autokoulu Safiirille on myönnetty ainutlaatuinen kokeilulupa täysin uudesta autokoulumallista.

Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafi sekä Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) on myöntänyt Autokoulu Safiirille  ja Kirkkonummen autokoululle kokeiluluvan koskien teoria- ja ajotuntien pitämistä autokoulussa. Se on ainoa laatuaan!

Teoriaopiskelun voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta, silloin kun oppilaalla  itsellään on paras aika opiskeluun. Ajotuntien lukumäärää ei ole määritelty. Tutkintoon pääsemisen edellytykset oppilas ja kouluttaja arvioivat yhdessä.

Opiskelussa käytetään tätä koulutusohjelmaa varten kehitettyä web- / mobiilipohjaista oppimisympäristöä sekä ajosimulaattoreita. Digitalisaation hyväksi havaitut ominaisuudet ovat tulleet osaksi nykyaikaista autokoulua.

Kokeilun aikana oppilas maksaa vain tarvitsemistaan ajotunneista. Lopullinen ajokortin hinta  muodostuu tarvittavista ajotuntien määristä.

Autokoulun kesto

Pilot oppilaat suorittivat kortin keskimäärin 38% nopeammin kuin perinteisessä autokoulussa. Itsenäiseen teoriaopiskeluun käytettiin aikaa noin 8,5 tuntia.

Ajotuntimäärät

Pilot 3.0 oppilaiden ajotuntimäärät tippuivat huikeat 34% perinteisiin oppilaisiin verrattuna. Mopokorttipohjalla ajotuntimäärät tippuivat reilut 40 prosenttia.

Teoria- ja ajokokeet

99% Pilot oppilaista pääsee teoriakokeen ensimmäisellä yrityksellä läpi. Ajokoe suoritetaan vasta kun oppilas on valmis ajokokeeseen.

Asiakaspalaute

98% Pilot oppilaista on tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen Pilot 3.0 opetukseen ja ehdottomasti suosittelisivat sitä myös muille.


Aloituspaketti sisältää
Viranomais- ja muut kustannukset
Ajokorttiluvan hakeminen

 

ilmoittaudu_ban2