Mopokorttiluokat

Mopo (AM-luokka erityisehdolla 120)

Ikäraja: 15 vuotta

Opetus: teoriaopetusta vähintään 6 tuntia, josta vähintään 4 tuntia on yksinomaan mopon kuljettamiseen liittyvää opetusta sekä ajo-opetusta vähintään 3 tuntia, josta vähintään tunti on käsittelyopetusta ja vähintään kaksi tuntia ajo-opetusta liikenteessä.

Tutkinto: teoriakoe ja käsittelykoe

AM 120 merkintä ajokortissa oikeuttaa kuljettamaan ainoastaan kaksi- tai kolmipyöräistä mopoa.

 

Mopoauto ja muut kevyet nelipyörät (AM-luokka erityisehdolla 121)

Ikäraja: 15 vuotta

Opetus: teoriaopetusta vähintään 6 tuntia, josta vähintään 2 tuntia on yksinomaan kevyen nelipyörän kuljettamiseen liittyvää opetusta sekä ajo-opetusta vähintään 3 tuntia, josta vähintään tunti on käsittelyopetusta ja vähintään kaksi tuntia ajo-opetusta liikenteessä.

Tutkinto: teoriakoe ja ajokoe

AM 121 merkintä ajokortissa oikeuttaa kuljettamaan ainoastaan mopoautoa ja muita kevyitä nelipyöriä.

 

Opetus opetusluvalla

AM-luokan opetuslupa on voimassa yhdeksän kuukautta ja sen myöntää ajovarma. Ennen luvan myöntämistä luvan hakijan on suoritettava opetuslupaopettajan teoriakoe. Opetusluvan voi saada henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva henkilö.

Mopon opettamiseen edellytetään, että hakija on täyttänyt 21 vuotta ja hänellä on ollut vähintään kolmen vuoden ajan moottoripyörän ajokortti tai 1.6.2011 jälkeen suoritettu mopokortti.

Mopoauton opetuslupaopettajalta vaaditaan, että hänellä on ollut vähintään kolmen vuoden ajan B-luokan ajokortti tai 1.6.2011 jälkeen suoritettu kevyen nelipyörän ajokortti.

Ajoharjoittelun liikenteessä voi aloittaa vasta, kun oppilas on täyttänyt 15 vuotta.

 

Hyvitys AM-luokkaan saadusta opetuksesta

Kun AM-luokan ajo-oikeuden haltija suorittaa moottoripyörän, auton tai toista AM-luokkaan sisältyvää ajo-oikeutta, vähennetään vaadittavasta teoriaopetuksesta kaksi tuntia ja ajo-opetuksesta yksi tunti.