fbpx

C-kortti ja muut luokat

C-luokka

Kuorma-autot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa ylittää 3500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 21 vuotta. Jos kuljettajalla  on kuorma-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, ikävaatimus on 18 vuotta.

 

C1-luokka

Kuorma-autot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa on yli 3500 kg, mutta enintään 7500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, sekä ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 18 vuotta.

 

C1E-luokan ajokortti

C1E-luokan ajokortilla saa kuljettaa yhdistelmää jossa:

1. Vetoauton kokonaismassa on enintään 7500 kg, hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on yli 750 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 12 000 kg.

2. Vetoauton kokonaismassa on enintään 3500 kg, hinattava ajoneuvon kokonaismassa on yli 3 500 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 12 000 kg.

 

CE-luokka

Muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa ajoneuvoyhdistelmien, joissa vetoauto kuuluu C1- tai C-luokkaan, kuljettamiseen vaaditaan CE-luokan ajokortti.

 

D-luokka

Muut kuin D1-luokan linja-autot ja muut ajoneuvot, joissa on kuljettajan lisäksi tilaa useammalle kuin kahdeksalle henkilölle, sekä ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 24 vuotta. Jos kuljettajalla on nopeutetusti suoritettu linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, ikävaatimus on 23 vuotta. Jos kuljettajalla on muu kuin nopeutetusti suoritettu linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, ikävaatimus on 21 vuotta. Jos henkilö on suorittanut linja-auton kuljettajan ammatillisen perustutkinnon ja hänellä on muu kuin nopeutetusti suoritettu linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, ikävaatimus on 18 vuotta.

 

D1-luokka

linja-autot ja muut ajoneuvot, joissa on kuljettajan lisäksi tilaa useammalle kuin kahdeksalle, kuitenkin enintään 16 henkilölle, ja joiden pituus on enintään 8 metriä. Lisäksi ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 21 vuotta.

 

D1E-luokka

Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on D1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg.

 

Ammattipätevyyskoulutus

C1-, C-, C1E-, CE-, D1-, D1E-, D- ja DE-luokkien kuljettajilta tieliikenteessä vaadittavasta ammattipätevyydestä ja kuljettajista, joita ammattipätevyys ei koske, kerrotaan kohdassa ammattipätevyyskoulutus>>