fbpx

Ammattipätevyyskoulutus

  • perustason ajokorttikoulutus
  • jatkokoulutus

Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutus

Ammattipätevyyslain tarkoituksena on autonkuljettajien ammatillisia valmiuksia lisäämällä parantaa liikenteen ja kuljetusten turvallisuutta sekä kuljettajien edellytyksiä tehtävänsä hoitamiseen.

Ammattipätevyyskoulutuksen kautta kuljettajien asiantuntemus lisää kuljetusten ja palvelujen laatua sekä tarjoaa heille mahdollisuuden parantaa työturvallisuutta.

Ammattipätevyyden ylläpitäminen vaatii kuljettajalta viiden vuoden aikana 35 tuntia jatkokoulutusta, joka voidaan suorittaa jaksoina (7 tuntia/pvä). Ainoa kaikille pakollinen aihe jatkokoulutuksessa on ennakoivan ja ympäristöystävällisen ajon koulutus (7 tuntia).

Ammattipätevyyden peruskoulutus on vaadittu kaikilta uusilta tavaraliikenteeseen tarkoitettujen ajoneuvojen kuljettajilta 10.9.2009 alkaen ja henkilöliikenteeseen 10.9.2008. Kuljettajien, jotka ovat saavuttaneet kuorma- tai linja-auton  ajo-oikeuden ennen edellä mainittuja päivämääriä, ei tarvitse erikseen suorittaa perustason koulutusta. Heidän tulee kuitenkin suorittaa ammattipätevyyden voimassaolon jatkamiseksi jatkokoulutus – 35 tuntia, joka tulee olla suoritettuna tavaraliikenteessä 10.9.2014 mennessä ja henkilöliikenteessä 10.9.2013 mennessä. (www.trafi.fi)

Mikäli henkilöllä on ammattipätevyys sekä linja-auto- että kuorma-autoluokkiin, hän voi ylläpitää ammattipätevyyden molempiin luokkiin suorittamalla kerran 35 tunnin jatkokoulutuksen viiden vuoden aikana.

Koulutuksen suorittamisaika

  • Koulutukset voi käydä peräkkäisinä päivinä tai siellä täällä 5 vuotisjakson aikana.
  • Jatkokoulutukset on oltava suoritettuna kuorma-auton kuljettajilla 10.9.2014 mennessä (ajo-oikeus alkanut ennen 10.9.2009) ja linja-auton kuljettajilla 10.9.2013 (ajo-oikeus alkanut ennen 10.9.2008). Muilla jatkokoulutus on suoritettava viiden vuoden kuluessa perustason ammattipätevyyden saavuttamisesta.
  • Jos ammattipätevyyttä ei ole pidetty voimassa jatkokoulutuksella, kuljettaja voi saattaa ammattipätevyyden uudelleen voimaan osallistumalla jatkokoulutukseen eli käymällä koulutuksessa siten että vaadittavat 5 päivää täyttyvät. Koulutuspäivät voivat olla peräkkäin.

Jatkokoulutuksessa opetuksen kokonaismäärä on 35 tuntia viidessä vuodessa. Opetus on annettava vähintään 7 tunnin jaksoissa ja se voi koostua teoriaopetuksesta, ajo-opetuksesta tai molemmista direktiivin mukaisissa oppiaineissa. Opetukseen on kuitenkin aina sisällytettävä ennakoivan ajamisen opetusta vähintään 7 tuntia.

Ammattipätevyyden voimassa olosta joko haetaan ammattipätevyyskortti tai pätevyydestä haetaan ja tehdään merkintä ajokorttiin, joita kannattaa hakea vasta aikaisintaan 6 kk ennen ammattipätevyyden voimassaolon päättymistä. Tällöin uusi 5 vuoden ajanjakso alkaa vasta siitä mihin edellinen ajanjakso päättyy. Muulloin uusi 5 vuoden ajanjakso alkaa viimeksi suoritetun jatkokoulutuspäivän päivämäärästä.

ilmoittaudu_ban2