fbpx

A-korttiluokat

Kevyt moottoripyörä – A1-luokka

Ikäraja: 16 vuotta

Luokkaan kuuluvat moottoripyörät, joiden sylinteritilavuus on enintään 125 cm3, enimmäisteho 11 kW ja teho/painosuhde enintään 0,1 kW/kg, kolmipyörät, joissa on kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää ja joiden enimmäisteho on 15 kW sekä invalidimoottoripyörät niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen.

Opetus: teoriaopetusta vähintään 4 tuntia sekä ajo-opetusta vähintään 5 tuntia.

Tutkinto: teoriakoe, käsittelykoe ja ajokoe liikenteessä

 

Teholtaan rajoitettu moottoripyörä (max 35 kW) – A2-luokka

Ikäraja: 18 vuotta

Luokkaan kuuluvat moottoripyörät, joiden enimmäisteho on 35 kW, teho/painosuhde enintään 0,2 kW/kg ja joita ei ole muunnettu ajoneuvosta, jonka teho on yli kaksi kertaa suurempi.

Opetus: teoriaopetusta vähintään 4 tuntia sekä ajo-opetusta vähintään 5 tuntia.

Tutkinto: teoriakoe, käsittelykoe ja ajokoe liikenteessä

 

Moottoripyörä – A-luokka

Ikäraja: 24 vuotta

Luokkaan kuuluvat kaikki moottoripyörät niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen sekä kolmipyörät, joissa on kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää ja joiden teho ylittää 15 kW.

Opetus: teoriaopetusta vähintään 4 tuntia sekä ajo-opetusta vähintään 5 tuntia (à 50min).

Henkilöllä, jolla on B-ajo-oikeus ajo-opetusta on 5 tuntia (à 50min).

Tutkinto: teoriakoe, käsittelykoe ja ajokoe liikenteessä

 

A1- ja A2-luokan ajokortin korottaminen kuljettajaopetuksella

Jotta vähintään kaksi vuotta aikaisemmin saadun A1-luokan ajo-oikeus voidaan korottaa A2-luokkaan tai A2-luokan ajo-oikeus A-luokkaan, vaaditaan kuljettajaopetusta 7 tuntia. Niistä 2 tuntia on oltava teoriaopetusta ja 5 tuntia ajo-opetusta. Ajo-opetuksesta vähintään 4 tuntia on oltava ajo-opetusta liikenteessä.

Jos henkilöllä on A2-luokan ajokortti, joka on ollut hänellä vähintään kaksi vuotta, hän voi korottaa sen A-luokkaan täytettyään 20 vuotta.

 

Opetus opetusluvalla

Opetuslupa voidaan myöntää aikaisintaan kuusi (6) kuukautta ennen kuin opetettava täyttää kyseisen ajo-oikeusluokan saamiselle säädetyn vähimmäisiän (A1-luokassa 16 vuotta; A2-luokassa 18 vuotta; A-luokassa 24 vuotta tai, jos henkilöllä on A2-luokan ajokortti, joka on ollut hänellä vähintään kahden vuoden ajan, 20 vuotta).

Opetuslupa voidaan myöntää, kun

  • Opettaja on täyttänyt 25 vuotta.
  • Opettajalla on ollut vähintään viiden vuoden ajan suoritettavan ajokortin luokkaa vastaava ajokortti.
  • Opettaja ei ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa.
  • Opettaja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva opetustehtävään. Soveltuvuuden arviointi tehdään Traficomissa viranomaisrekistereistä saatavien tietojen perusteella.

 

Harjoituslupa

Ennen moottoripyörän harjoitusluvan myöntämistä pitää hakijan saada ajo-opetusta 4 tuntia, joista vähintään 2 tuntia on oltava ajo-opetusta liikenteessä. Lisäksi hakijalla pitää myös olla voimassa oleva ajokorttilupa sekä hyväksytysti suoritetut teoria- ja käsittelykokeet. Hakija ei myöskään saa olla ajokiellossa eikä hänellä ole saanut olla ajokieltoa lupapäätöstä edeltäneen viiden vuoden aikana.

 

Ennen 19.1.2013 myönnetyt moottoripyöräkortit

Ennen uuden ajokorttilain voimaantuloa käytössä oli kaksi moottoripyöräkortin luokkaa, A1 ja A. A1-luokan ajo-oikeuden sai korotettua rajoitetuksi A-luokaksi hakemuksella. A-luokan ikäraja oli 21 vuotta, mutta 18-vuotiaalle voitiin myöntää rajoitettu A-luokan ajo-oikeus, jolla hän sai kuljettaa teholtaan rajoitettuja moottoripyöriä (max 25 kW). Rajoituksen voimassaoloaika oli kaksi vuotta. Ennen 19.1.2013 myönnetyt rajoitetun (max. 25 kW) A-luokan ajo-oikeudet ovat voimassa vanhan lain mukaisesti ja rajoitus poistuu kun kahden vuoden määräaika tulee täyteen.

(Lähde: trafi.fi)