Ajotunnit olivat rentoja ja hyviä opetuksen kannalta